Začátkem listopadu se v Praze konala konference Happiness @ Work. I letos jsme byli její součástí. Jako partneři konference, její účastníci i přednášející. Náš CEO a spoluzakladatel MoroSystems, Tomáš Páral, promluvil o tom, na jakých principech fungujeme, co dělá šťastnými nás, MoroSystémáky, a jak se nám to daří.

Byla to výjimečná příležitost poslechnout si příběhy jiných firem i odborníků, kteří se tématem štěstí v práci zabývají, a dalších lidí, kterým je toto téma blízké.

Konference se zúčastnili čeští i zahraniční hosté a atmosféra v sále byla nabitá inspirací, smíchem a pozitivními myšlenkami. Během celé konference zaznělo několik principů, kterými se snažíme řídit i u nás v MoroSystems a které stojí za sdílení.

1. “Miserable leaders spread misery” aneb veďme příkladem

Přiznejme si fakt, že podoba firmy vychází z osobnosti CEO, případně z jejího užšího vedení. Pokud je firma vedena správným směrem, se kterým se zaměstnanci ztotožňují a za svým leaderem stojí, má firma nakročeno ke štěstí.

2. Obklopujme se podobně smýšlejícími lidmi

Podobné smýšlení, hodnoty nebo i společné zájmy zaměstnance přirozeně propojuje bez nutných umělých zásahů.

3. Mysleme na sebe, ale zdravě

Pochvalme se, když se nám něco povede, a sdílejme úspěchy v takové míře, v jaké to je příjemné i našemu okolí.

4. Dělejme věci pro druhé

Umíme poděkovat kolegovi? Dokážeme nahlas ocenit práci druhých? Naučme se to, je to důležité a dá to smysl nejenom těm, kterým je ocenění určeno.

5. Firma založená na lidech

Mějme firmu založenou na lidech, kteří chtějí vytvářet business. Ne na businessu, potřebující k produkci zisku zdroje ve formě lidí. Lidé jsou to nejcennější, co firma má, a měla by k nim takto i přistupovat – s úctou a respektem.

6. Mít smysl

Všechny předchozí body budou naprosto zbytečné, pokud nám naše práce nebude dávat vnitřní uspokojení, pocit smysluplnosti. Na smysl neexistuje recept, každý ho má jiný a jinde…hledejme tedy.

Z této konference si odnáším inspirativní myšlenky, zajímavé postřehy, které jsou nám v MoroSystems vlastní a pomůžou nám v naší cestě za šťastnou firmou. Odcházeli jsme naplněni pozitivní energií i pocitem, že to, co děláme, dává smysl. A o tom to vlastně celé je.

Přijďte se k nám podívat, rádi si o tom s vámi popovídáme.

Fotografie: MoroSystémáci spolu se zakladateli konference Happiness @ Work Monikou Hilm a Michalem Šrajerem